Het team speelde altijd voor een ander harttrim vereniging en ambieerden daarnaast een eigen team met zelf verzonnen naam. Dus zogezegd, er werd aan mij gevraagd of we nog toernooien deden? Ik zei ja natuurlijk ik deed het voor de ene dus waarom zal ik het niet voor deze gaan doen. Maar onder welke naam gaan we dan spelen.
Er werd gelijk een naam gezegd door Willem Stahlecker nu spelen we  dus onder denaam: Haagsche Bluf 
Ontstaan Haagsche Bluf
Privacy Beleid Haagsche Bluf
 
Deze mensen spelen allemaal bij Harten 6 dus hebben ook het privacy beleid van Harten 6 ondertekend, dus kijk voor verdere informatie op de website van Harten 6 voor het privacy beleid.
Kijk op http://www.harten-zes.nl
Contact
Haagsche Bluf - Rijswijk | via Trimclub Harten 6, De sportvereniging voor Patienten met hart en vaatziekten, diabetes en COPD etc.
 
Telefoon 0630987903
 
Email : info@haagsche-bluf.nl
Email : info@harten-zes.nl
  
© 2009 - 2021 Haagsche Bluf - Rijswijk | Alle rechten voorbehouden - Web Design 2009 WvD | Site Update 02-02-2023
" Disclaimer Haagsche Bluf Rijswijk "
Het gebruik van informatie op Haagsche Bluf betekent dat de bezoeker zich stilzwijgend akkoord verklaart met de hier en in de gebruikers informatie genoemde voorwaarden. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, verspreid, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt d.m.v. druk, fotokopie, downloading naar andere websites of op welke manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de webmaster.
 
Bronvermelding van de website en naam's vermelding van de auteur is verplicht indien informatie uit deze website wordt afgebeeld of geciteerd. Zonder toestemmingis het niet toegestaan informatie van deze site op enige wijze commercieel te gebruiken. Verwijzing naar de homepage van deze site is altijd toegestaan en zelfs aanbevolen.
 
Van sommige informatie op deze site ligt het acteursrecht bij derden. Van sommige foto's ligt het copyright bij de betreffende fotograaf of webmaster.
 
Haagsche Bluf heeft zijn uiterste best gedaan om de auteursrechten te regelen van alle op deze website gebruikte informatie, zoals teksten, afbeeldingen, geluid's en video fragmenten en heeft toestemming gevraagd voor gebruik van dit materiaal voor de website aan zijn leden.
 
Betrouwbaarheid
 
De informatie op deze website is met grootte zorg samengesteld. Links in deze site zijn informatief en op betrouwbaarheid getest. Haagsche Bluf is echter niet verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik dat er van kan worden gemaakt.
Haagsche Bluf is ook niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van deze sites.
 
Haagsche Bluf houdt zich aanbevolen voor alle informatie die de website kan verbeteren. Daarom doet Haagsche Bluf zijn uiterste best om fouten en onvolkomenheden op de site te voorkomen. Toch is het onvermijdelijk dat hier en daar foutjes in zijn geslopen.
 
Met uw hulp sporen wij ze sneller op.